Kwaliteit

De praktijk is landelijk erkend en aangesloten bij:

  • De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten NBVH, lidnummer 04054. www.hypnotherapie.nl
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ, licentienummer 403039R. www.rbcz.nu

Door deze beide erkenningen is het bij de meeste zorgverzekeraars mogelijk om via de aanvullende verzekering de therapiekosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.
AGB-zorgverlenerscode: 90030177
AGB-praktijkcode: 90009176

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 14116985

Bij klachten over de therapeut of de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsvereniging NBVH en tot Geschillencommissie SCAG registratienummer 10311; www.scag.nl

De praktijk is tevens aangesloten bij de Vereniging van Samenwerkende PDS-therapeuten.

Door regelmatige bij- en nascholing wordt de kwaliteit onderhouden en bevorderd bivt.nl.

PRIVACYBELEID

U kunt hierover alles lezen in ons privacyreglement.